Outplacement

shutterstock_246888418

Resultaatgerichte begeleiding van medewerkers naar ander werk buiten uw organisatie.

Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Als gevolg van reorganisaties is outplacement vaak opgenomen in het sociaal plan. Het kan hierbij om een groep medewerkers gaan, maar ook om een enkele medewerker. Naast reorganisatie, kan een onoplosbaar slechte arbeidsverhouding tevens aanleiding zijn tot een outplacementtraject. Datzelfde geldt voor een situatie waarin u en de medewerker gezamenlijk zijn overeengekomen dat er geen toekomst meer ligt voor desbetreffende medewerker bij uw organisatie.

Ontslag of dreigend ontslag vraagt om een professioneel en zorgvuldig outplacementtraject. Daar heeft u als werkgever ook voordeel van.

✔ Een goede relatie met vertrekkende medewerkers heeft positieve gevolgen voor uw interne organisatie en uw externe reputatie als werkgever.

✔ Een gemotiveerde medewerker die het werk accuraat afrondt en eventueel overdraagt.

✔ Tijd- en kostenbesparing door de kans op langdurige ontslagprocedures te verkleinen.

✔ Kostenbesparing voor eigen risicodragende werkgevers.

✔ Transparante verslaglegging door Dupon Coaching.

✔ Voldoen aan wettelijke eisen.

Een outplacementtraject bij Dupon Coaching is voortdurend actiegericht en bestaat altijd uit:

  • begeleiding in de acceptatie van het ontslag;
  • motiveren;
  • het opstellen van een beroeps- en persoonsprofiel;
  • arbeidsmarktoriëntatie;
  • sollicitatietraining- en begeleiding;
  • coaching met betrekking tot persoonlijke effectiviteit;
  • en training doorzettingsvermogen.

Echter… elk outplacementtraject is verschillend. Elke situatie is uniek en ieder mens is anders. Elke medewerker heeft andere begeleiding nodig om in beweging te komen, te blijven en resultaten te bereiken. Er wordt dus maatwerk geleverd, door van bovenstaand pakket een ideale mix per traject te maken. Na de intakegesprekken wordt, in samenspraak met u en de medewerker, een trajectovereenkomst door Dupon Coaching opgesteld waarin heldere afspraken hierover gemaakt worden. Dan weten alle partijen de effectiefste route naar ander werk en kunnen we aan de slag. Periodiek ontvangt u voortgangsrapportages omtrent de inspanningen en resultaten.