Re-integratie 2e spoor

shutterstock_281208554

Zorgvuldige begeleiding van uw (langdurig) zieke of deels arbeidsongeschikte medewerker naar ander passend werk buiten de organisatie.

Indien u te maken heeft met een zieke medewerker, heeft u als werkgever re-integratieverplichtingen. In de eerste instantie onderzoekt u intern de mogelijkheden tot ander passend werk (re-integratie 1e spoor). Indien die mogelijkheden er niet zijn, wordt u geacht samen met de medewerker uit te zien naar ander passend werk buiten de eigen organisatie. Deze complexe opdracht kunt u uitbesteden aan Dupon Coaching. De voordelen voor u als werkgever?

✔ Tijdsbesparing door externe deskundige begeleiding.

✔ Een pro-actieve medewerker, die zich richt op werk dat nog wél mogelijk is.

✔ Voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

✔ Transparante verslaglegging door Dupon Coaching, waaruit alle re-integratieinspanningen en resultaten blijken.

✔ Kostenbesparing bij succesvolle re-integratie in ander werk.

✔ Eventuele voorkoming instroom WIA, dus kostenbesparing voor eigen risicodragende werkgevers.

Een re-integratietraject 2e spoor bij Dupon Coaching bestaat altijd uit:

  • begeleiding in de acceptatie van ziekte of arbeidsbeperking;
  • motiveren tot een pro-actieve houding;
  • het opstellen van een beroeps- en persoonsprofiel;
  • arbeidsmarktoriëntatie;
  • sollicitatietraining- en begeleiding;
  • coaching met betrekking tot persoonlijke balans en effectiviteit;
  • en training doorzettingsvermogen.

Echter… elk re-integratietraject is verschillend. Elke situatie is uniek en ieder mens is anders. Elke medewerker heeft andere begeleiding nodig om in beweging te komen, te blijven en resultaten te bereiken. Er wordt dus maatwerk geleverd, door van bovenstaand pakket een ideale mix per traject te maken. Na de intakegesprekken wordt, in samenspraak met u en de medewerker, een trajectovereenkomst opgesteld waarin heldere afspraken hierover gemaakt worden. Periodiek ontvangt u voortgangsrapportages omtrent de re-integratieinspanningen en resultaten.